Vi håber med denne hjemmeside, at du finder svar på din søgen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, du finder vores oplysninger her

 

Midt og Østsjællands Kreds er en del af

Kolonihaveforbundet

 

God fornøjelse med vores hjemmeside.

 

Velkommen til Midt og Østsjællands Kreds

FORMÅL

Kolonihaveforbundets kreds 10 "Midt og Østsjællands kredsen" fungerer som samarbejdspartner for Forbundet samt for nedennævnte 8 Kommuners kommunalbestyrelser og disses forvaltninger:

Køge Kommune

Faxe Kommune

Lejre Kommune

Stevns Kommune

Næstved Kommune

Ringsted kommune

Lollands Kommune

Vordingborg Kommune

 

Kredsbestyrelsen er ligeledes service- og samarbejdsorgan for de 11 foreninger der hører hjemme under "Midt og Østsjællands kredsen”

Kredsbestyrelsen behandler sager for foreningerne såsom: Forhandling om- og prisfastsættelse af Kommunale foreningslejemål, Vedtægtsspørgsmål, Bebyggelsesspørgsmål samt andre foreningsmæssige problemstillinger m.m.

 

Kredsbestyrelsen afholder minimum 4. bestyrelsesmøder årligt, samt arrangerer kurser osv.

 

Til kredsbestyrelsen er tilknyttet en havefaglig uddannet konsulent der årligt foretager havebedømmelser, havevandringer m.m.

FORBUND

Kolonihaveforbundet

Kolonihaveforbundet er en forening med cirka 40.000 medlemmer, som indgår i et demokratisk fællesskab.

Kolonihaveforbundet samarbejder med 75 kommuner, 406 foreninger som igen er delt op i 39 kredse.

 

Medlemsdemokratisk organisation

Vi er en forening af medlemmer, som indgår i et demokratisk fællesskab. Derfor bestemmer du som medlem den kurs, som hele organisationen skal følge. Den demokratiske proces starter på din haveforenings generalforsamling, hvor du har stemmeret og mulighed for at stille op til bestyrelsesposter. Du har også mulighed for at vælge andre tillidsfolk til at varetage din haveforenings interesser - både i foreningen og også i kreds og forbund.

 

Vores organisation er som et stort skib, hvor medlemmerne står på dækket og peger i en ønsket retning. De folkevalgte står på kommandobroen og styrer skibet og vi på forbundskontoret er i maskinrummet, hvor vi sørger for, at skibet har rette kurs og at vi når målet. Vi servicerer organisationen - det vil sige kolonisterne, haveforeningerne, kredsene, tillidsmænd, udvalg og hovedbestyrelse. Derudover har vi kontakt til en række statslige og kommunale myndigheder. I fællesskab med de lokale kredse forhandler vi lejekontrakter, deklarationer og lokalplaner.

 

Opbygning

Kongressen er Kolonihaveforbundets øverste myndighed og det er kun her, at vi kan ændre regler og vedtægter. Kongressen mødes hvert 3. år. Hovedbestyrelsen mødes to gange om året og varetager forbundets interesser ud fra formålet med forbundet. Hovedbestyrelsen har nedsat en række udvalg, der arbejder målrettet og intensivt indenfor forskellige områder. Vi har f.eks. udvalg, der tager sig af kloak og klimasikring, et udvalg, der undersøger muligheden for nye haveformer og et kommunikationsudvalg, der skal forbedre kommunikationsniveauet i forbundet.

 

Forretningsudvalget og forbundskontoret varetager den daglige ledelse af forbundet ud fra de retningslinjer, som Kongressen og Hovedbestyrelsen udstikker. Vi på kontoret sørger for, at beslutningerne føres ud i livet samt kommunikerer med de mange kolonister og haveforeninger.

 

Fremtidens forbund

Forbundet er en bevægelse og i bevægelse. Vi bevæger os i en retning, som vi har defineret i følgende vision:

Kolonihaveforbundet skal være en professionel og dynamisk organisation, der aktivt imødekommer og understøtter medlemmernes skiftende behov. Kolonihaverne skal med et bredt socialt sigte være en levende del af samfundet og sikre fællesskab, tiltrækkende haveformer og udfoldelsesmuligheder for alle.

 

 

Kolonihaveforbundet

Smedeholm 13C, 2 sal

2730 Herlev

info@kolonihave.dk

www.kolonihaveforbundet.dk

 

 

FORENINGER

Kredsens 11 tilsluttede foreninger

Foreningsformænd

 

Kredsformand

Nikolaj  Winther

Mail: wintherhaslev@gmail.com

Tlf : 42 33 95 16

 

Ringsted Kommune

 

H/F – Virkelyst

Formand: Lene Larsen

Mail: formand.virkelyst@gmail.com

 

H/F – Kildebo

Formand: Grethe Andersen

Mail: I-g@turbopost.dk

 

H/F – Balstrupvænge

Formand: Palle Engelhardt

Mail: kontakt@hf-balstrupvaenge.dk.

 

H/F – Hjortemosen

Formand: Anders Mørck

Mail: formand@hjortemosen.dk

 

H/F – Heimdal

Formand: Claus Nielsen

Mail: chn@privat.tele.dk

 

H/F – Ærtevangen

Formand: Lene Alvang

Mail: lenemkr@hotmail.com

 

H/F – Rønnedestien

Formand: Bent Kjær

Mail: formand-hf@outlook.dk

 

 

Faxe Kommune

 

H/F Troelstrup

Formand:Eva A Jensen

Mail: :levajensen89@gmail.com

 

Køge Kommune

 

H/F - Den Permanente

Formand: Kurt Sjælland

Mail: denpermanente@godmail.dk

 

H/F – Kildemosegård

Formand: Hans-Jørgen Jørgensen

Mail: gnisten54@live.dk

 

H/F – Bækgården

Formand: Mette Lystrup Thomsen

Mail: ilsangmette@live.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

AKTIVITETSKALENDER

DOWNLOADS

Her på siden kan downloades forskelligt

materiale som pdf filer

 

Koloihaveforbundet

Kredsen

Referater fra kredsbestyrelsen

KONTAKT

Du kan kontakte os ved at udfylde formularen herunder. Alle henvendelser bliver modtaget af kredsformanden

Tak for din henvendelse. Hvis din henvendelse kræver svar, kontakter vi dig snarest muligt

The server encountered an error.

Tak for din henvendelse. Hvis din henvendelse kræver svar, bliver du  kontaktet snarest muligt

 

Mvh Midtøstsjællandskredsen

Vi håber med denne hjemmeside, at du finder svar på din søgen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, du finder vores oplysninger her

 

Midt og Østsjællands Kreds er en del af

Kolonihaveforbundet

 

God fornøjelse med vores hjemmeside.